Core-systeem

Bioresonantie Core systeem
Het Core-systeem verzamelt bio-energetische informatie uit het lichaam van de patiënt.

Met deze meting kunnen we vooral fysieke, mentale, emotionele en spirituele blokkades opsporen.

Bioresonantie Core-systeem
Bioresonantiesystemen zijn er al langer dan 10 jaar.
 Dit bioresonantiesysteem kan momenteel gezien worden als het meest ideale systeem. De resultaten van de testen zijn bijzonder specifiek en geven ontzettend veel inzicht in hoe iemand ervoor staat op alle niveaus: fysiek, geestelijk, emotioneel en spiritueel.
De uitkomsten van de meting geven tevens een indicatie als het gaat om de vervolgstappen en/of een behandelplan. Niet iedereen heeft namelijk baat bij dezelfde plan van aanpak voor een bepaalde klacht. Elke cliënt, meting en behandeling is uniek. Om te weten wat iemand verder kan helpen om zich beter te voelen is deze totaalmeting echt grandioos.
Wat test ik allemaal op deze manier met bioresonantie?
 Omdat het zo veel is heb ik een onderverdeling gemaakt op vier niveaus van bestaan: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Op deze niveaus leven wij tegelijkertijd. Al deze niveaus dienen in balans te zijn.

Fysiek niveau
Het meest herkenbare niveau is het fysieke ofwel lichamelijke niveau. We hebben het dan over het lichaam. Het lichaam voert veel taken uit zoals de opname van energie, het uitscheiden van afvalstoffen en bewegen. Om deze taken goed uit te voeren is het lichaam opgebouwd uit verschillende systemen: het zenuwstelsel, het endocriene systeem, het hart en de bloedvaten, het spijsverteringsstelsel, de urinewegen, het voorplantingssysteem, de huid, het skelet, het lymfatisch en het immuunsysteem, het houdings- en bewegingsapparaat en de ademhaling. Wanneer deze systemen in harmonie met elkaar (samen)werken, is er sprake van een gezond lichaam. Is dit niet het geval, dan kunnen er fysieke klachten en/of ziektes ontstaan zoals reuma en migraine. Om het lichaam optimaal in balans te houden is het zaak het lichaam goed te onderhouden.
De fysieke testen: op basis van energetische patronen
Insteek voor alle testen: het achterhalen waarom een patroon ontstaan is. Als je namelijk weet waarom je ziek bent, kunnen we het oplossen.

 • Meridianenmeting
 • Immuunsysteemtesten
 • Wervelkolom
 • De orgaanklok
 • Orgaanfuncties zoals maag/darm, etc. meten op energie
 • Afvalstoffen met betrekking tot darmflora
 • Afvalstoffenmeting met betrekking tot andere organen
 • Belastingen ten aanzien van afvalstoffen (denk bijvoorbeeld aan Candida)
 • Bloedsuikertesten
 • Celzoutentest/ondersteunende middelen
 • Vitaminetest/mineralen/aminozuren
 • Overgevoeligheid/zware metalen/allergie

Mentaal niveau
Tegelijkertijd leven wij ook op mentaal niveau. Het mentale niveau behelst de gedachten en overtuigingen, die in ons lichaam werken als computerprogramma’s. Deze programma’s hebben invloed op onze keuzes en handelingen. Gedachten lijken uit een onuitputtelijke bron te komen, want gedachten komen en gaan en dit gaat altijd door. Wanneer het mentale lichaam in balans is, zijn gedachten en overtuigingen positief. In dat geval hebben ze een ondersteunende in plaats van een blokkerende werking in het leven. Zijn gedachten negatief, dan hebben ze een belemmerende werking in het leven.

Testen op dit niveau:

 • Wie ben je als persoon?
 • Leef je passie
 • Stresstest

Emotioneel niveau
Het emotionele niveau gaat over emoties. Emoties zijn energieën die in organen worden gemaakt. Emoties zijn de vaak waarneembare uitingen van het gevoel. Gevoel is niet altijd zichtbaar voor andere mensen. Je kunt emoties in het fysieke lichaam ervaren. Emoties zijn te ervaren in de hartstreek of juist in je buik. Emoties slaan ook vaak op het lichamelijke niveau (zoals voorgaand besproken). Denk daarbij aan darmklachten of pijn in het hart. Er zijn positieve emoties zoals harmonie, vrede, rust en openheid en er zijn negatieve emoties zoals boosheid, irritatie en angst. Wanneer het emotionele niveau in balans is, is er alleen ruimte voor positieve emoties.

Testen op dit niveau:

 • Emotionele basisbehoeften: alle emoties zijn te meten, bewuste of onderwuste emoties
 • Welke emoties zitten vast bij je?
 • Meridianenmeting
 • Bach-bloesemremedies
 • Ondersteuning met orthomoleculaire middelen (bijvoorbeeld vitamines/mineralen, kruiden)

Spiritueel niveau
Tot slot hebben we het spirituele niveau. Dit niveau gaat over wie je bent en wat je wilt in het leven. Het is het niveau waarin sprake is van verbondenheid, openheid en ongeconditioneerde liefde. Wanneer je leest over het spirituele niveau kom je begrippen tegen als eenheid en bewustzijn. Personen die spiritueel in balans zijn, zijn energiek, wijs en nederig. Het zijn dienende personen die anderen helpen om verantwoordelijkheid te nemen in het leven. Personen die spiritueel uit balans zijn, hebben geen of weinig verbinding met iets dat groter dan henzelf is. Spirituele balans is het beste te bereiken door middel van meditatie. Elke dag 20 minuten mediteren kan een enorm verschil uitmaken. Tevens geldt dat er ook balans kan ontstaan op de andere niveaus.

Testen op dit niveau:

 • Chakratest
 • Spirituele bewustwording
 • Karmatest

Lees meer…