Kleurentherapie fotonlicht

Fotonentherapie met de spectra color is een vorm van lichttherapie. Hierbij wordt de energie van licht ingezet om het lichaam energetisch te versterken. Licht geeft zijn energie af in kleine ‘energiepakketjes’, ofwel fotonen. Ons lichaam kan deze fotonen opnemen. Vandaar de naam fotonentherapie.

Onafgebroken, sinds vele miljarden jaren, stuurt een enorme energiebron pauzeloos een gigantische volume energie in de ruimte  – de zon-

Een noch niet eerder volledig ervaarbaar bandbreedte van energie uitgestraald door ons zonnestelsel. Slechts een kleine hoeveelheid energie raakt de aarde. Toch is het de enige energiebron  die voor al het leven op deze aarde verantwoord is. Het klimaat, die leven op aarde mogelijk maakt. Dat is een direct gevolg van de zon. De zon is de enige directe bron van energie. Alle levende wezens zijn direct of indirect  het effect van de energetische werking van licht.

Niet meer weerlegbare onderzoekingsresultaten bewijzen de  geldigheid van het bestaan van een geordende  energie in alle levende processen.

Sinds enige tijd kan men  de even  fascinerende als mysterieuze biophotonen-onderzoek niet meer weerlegbare fantastische uikomsten laten zien. Zij zijn zeer  verbazingwekkend en te weerleggen in velen gebieden….van oude denkmodellen van de biologie.

Nieuwste kennis en inzichten in het gebied van photonen onderzoek geven een stevige keten van aansluitend bewijs voor het extreme belang van licht in de cellen vandaag. Dit onderzoek wordt gevoerd in een wereld ver van het normale publiek.

Nu  wordt ongeveer 15% van de opgenomen lichtstralen van de ogen voor het eigenlijke zien gebruikt. Het overwegende deel van de lichtbundel van lichtstralen stuurt de biologische processen in de hersenen. De hormoonproductie en de stofwisseling zijn direct gekoppeld  met de aanwezigheid van licht. Elke kleur van de lichtstralen heeft speciale werking op verschillende organen of lichaamsdelen. Door gericht gebruik van  lichtstralen van verschillende golflengten worden deze kenmerken van moderne energie geneeskunde succesvol gebruikt. Modernen elektronische lichtbronnen maken nu therapiemethoden mogelijk die in de toekomst  tot de meest belangrijkste regeneratie methoden zullen behoren.  Onderzoek bewijst opnieuw weer het belang van biologische  contractueel licht. Ons voedsel is eigenlijk niets anders als biologisch opgeslagen licht.

Rood kleurlicht in het rode spectrum dringen diep in het weefsel in. Rood werkt in het algemeen stimulerend op alle stofwisselingsprocessen. Rood werkt ook bevorderd op vele helingsprocessen in ons lichaam. De daarvoor benodigde energie halen de cellen bij voorkeur uit golflengten die wij als warme kleurtonen ervaren.

Geel  licht stimuleert in het bijzonder de gecontroleerde processen van cel vernieuwing. Dit is bijzonder werkzaam na verwondingen of operatie in huidgebied.

Groen licht werkt balancerend en kalmerend op alle hyperactieve stofwisselingsprocessen. Bijzonder bij radiologische huidschade zijn deze golflengten succesvol.

Kleurlicht in  het spectrum tussen groen en blauw heeft in het bijzonder in het bovenste huidbereik balancerende en rustgevende werking op inflammatoire storingen van het weefsel

Blauw licht heeft een bijzonder intensieve werking op alle  metabole processen in de bovenste weefsels. Vele enzymatische processen worden door dit licht gestuurd.

Straling in het spectrum van blauw tot violet werkt intensief op de stofwisseling gelijkertijd ook antibacterieel. Speciaal op de rode bloedcellen heeft blauw licht een gunstige werking tegen vorming van clusters.

Van violet tot in het ultraviolet bereik werkt kleurlicht intensief antibacterieel en gunstig op acne.

Elke ziekte is terug te voeren naar een tekort aan licht in de cellen ’ Prof. F.A. Popp

Ik help je graag verder om gezond en vitaal te worden en te blijven!

Ik stel mijn cliënten centraal en ben erop gebrand de oorzaak van hun klachten te achterhalen. Met ruim 25 jaar ervaring en grote vakkennis heb ik al veel mensen met zeer uiteenlopende fysieke en emotionele aandoeningen verder kunnen helpen.