Orthomoleculaire therapie volgens de PNI

Wat is orthomoleculaire therapie?

De orthomoleculaire Psycho-Neuro-Immuno therapie houdt zich bezig met de wisselwerking tussen onze fysieke en mentale toestand en de omgevingsfactoren. In onze huidige maatschappij hebben we te maken met veel verstorende omgevingsfactoren, zoals ongezonde voeding, weinig beweging, medicijngebruik, stress en milieuvervuiling. Hierdoor ontstaat disbalans in ons lichaam, wat kan leiden tot klachten en ziekte.

Bij orthomoleculaire therapie volgens de PNI kan ik de gezondheidstoestand, zowel mentaal, fysiek en emotioneel, van de cliënt in kaart brengen en een passend behandelingsprotocol opstellen. Bij de behandeling wordt gezocht naar de oorzaken van de klacht en wordt gestreefd om deze weg te nemen of te verminderen. Het gaat dan vaak over aanpassingen maken op het gebied van voeding, leefstijl en beweging, eventueel aangevuld met natuurlijke supplementen, zoals vitaminen, mineralen en kruiden.

Orthomoleculaire therapie is inzetbaar bij elke klacht. Hieronder een aantal voorbeelden:

Orthomoleculaire PNI therapie kan uitkomst bieden bij:

 • Diabetes-2
 • Hart en vaataandoeningen
 • Ontstekingsziektebeelden
 • Overgewicht
 • Fibromyalgie
 • (Chronische) vermoeidheid
 • Darmproblematiek
 • Migraine
 • Hormonale klachten
 • Huidklachten
 • (Voedsel)allergie
 • Slapeloosheid
 • Depressie
 • Burn-out
 • AD(H)D
 • Geheugen- en concentratieproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblematiek
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Preventieve behandeling om gezond te blijven

Ik help je graag verder om gezond en vitaal te worden en te blijven!

Ik stel mijn cliënten centraal en ben erop gebrand de oorzaak van hun klachten te achterhalen. Met ruim 25 jaar ervaring en grote vakkennis heb ik al veel mensen met zeer uiteenlopende fysieke en emotionele aandoeningen verder kunnen helpen.