Nieuw in de praktijk: Telefonisch consult.

Alleen bij vervolgconsulten.

Wanneer zet ik een stem analyse in?

Als je mijn praktijk bezoekt maak ik o.a. gebruik van deze techniek.

De stem analyse leent zich ook uitstekend voor een meting en een behandeling als je :

Niet in staat bent ( bijv. door afstand, tijdgebrek of andere oorzaken) om naar de praktijk te komen. Ik kan nl met een geavanceerde techniek je stem doormeten. Gegevens worden dan geüpload in het systeem, waardoor ik uitstekend in staat ben om een telefonisch consult met je aan te gaan.

Dit consult leent zich voor een  vervolg consult waarbij het doel is om met name je frequentie bestand aan te passen. ( het bestand wat je thuis elke dag mag beluisteren als therapie).

Voor het maken van een afspraak/ kosten  verwijs ik je graag naar : afspraken.

Testmethode Stem analyse:

Wat is stemanalyse?

Stemanalyse of Voice Analysis geeft met een stemopname van enkele minuten inzicht in de persoon achter de stem. Elke stem is uniek, net zoals je vingerafdrukken of je iris.

Stemanalyse of ook wel Voice Analysis genoemd,  is een methode om aan de hand van een stemopname van enkele minuten inzicht te krijgen in de persoon achter de stem. Het systeem meet en benoemt zowel de krachtige eigenschappen als de blokkades in de emotionele, fysieke en mentale gesteldheid.  Een grote hoeveelheid aan informatie wordt weergegeven op een heldere manier.

Tevens geeft het een goede indicatie over vitaliteit en stress.

VA ontdekt en vergelijkt emoties en maakt het daardoor mogelijk onderliggende oorzaken van bepaalde emoties te verklaren.

Voice Analysis ( vanaf nu V.A.)  onderzoekt verbintenissen tussen lichaam, geest en emoties .

V.A. heeft het mogelijk gemaakt om trillingen en frequenties van de stem door middel van een analytisch computerprogramma te meten en te vertalen. De resultaten van deze studies hebben VA in staat gesteld om trillingen uit de stem te verbinden aan emoties, hersengebieden en hersengolven. Zo ontstaat een absoluut uniek patroon van golven dat net zo uniek is als een vingerafdruk of een irisscan.

Vervolgens geeft het eenvoudig te lezen rapport een dieper inzicht in de persoon achter de stem. De VA wordt niet beïnvloed door de betekenis en klank van de woorden, maar door de onbewuste emoties (specifieke emotietrillingen) die de spreker uit tijdens de stemopname. Daarom is taal noch inhoud van het gesproken verhaal van belang. Trillingen die in sterkte of toon afwijken van de basis van uw eigen stem noemen we triggers. De stem kent miljoenen van deze triggers en VA heeft hieruit 3000 hoofd triggers in kaart gebracht.

Deze 3000 triggers vormen de basis van de VA software voor analyse. De frequentie en zelfs de combinatie van de verschillende triggers heeft een unieke persoonlijke uitleg tot resultaat. Van de 3000 triggers heeft VA bovendien maar 480 triggers nodig om een enkele analyse te kunnen maken. Deze worden in een korte geluidsopname uit de stem gefilterd. Over het algemeen duurt een stemopname ongeveer twee minuten.

Balansmodule – Geluidsbalans De balansmodule ondersteunt  de hersenen en hun trillingen, waardoor het zelfhelend vermogen wordt aangesproken.

Als trillingen in de hersenen uit balans raken (door bijvoorbeeld heftige emotionele gebeurtenissen of genetische afwijkingen), kunnen bepaalde ziektebeelden ontstaan. De therapeutische module maakt cliëntgebonden geluidsbalansen aan de hand van de resultaten uit de analyse. De module spreekt middels een koptelefoon de hersenen aan via lichaamseigen trillingen en magnetische spoelwerking. Het werkt met een multiple binaural brainbeat en een neuromagnetic binaural beat system. Ook de chakra’s kunnen met behulp van de balansmodule worden uitgelijnd, aan de hand van de resultaten van de VA meting. Gebaseerd op de persoonlijke frequentie wordt het excessieve chakra aangesproken, om te ontladen naar het deficiënte chakra. Door het geluidsbalans dagelijks af te spelen, worden de juiste frequenties door het lichaam overgenomen en zo kunnen de cellen beter met elkaar communiceren. Het lichaam wordt dankzij de eigen genezende vermogens zeer mooi ondersteunt.