Voor de liefhebbers nog wat meer uitleg over de techniek

Voor de testen maakt dit bioresonantiesysteem gebruik van een complex elektronisch registratiesysteem, dat in feite bestaat uit twee onderdelen.

Biofotonenmodule

Het uitgebreide systeem analyseert zonder omweg de informatie die aanwezig is in het fotonenveld dat rond mensen aanwezig is. Cellen en hun onderdelen stralen licht uit. Zoals een molecuul of atoom het kleinst mogelijke deeltje van een stof is, is een foton het kleinst mogelijke ‘pakketje’ lichtstraling. De hoeveelheid licht die een cel uitstraalt is afhankelijk van de processen die er zich op dat moment in plaatsvinden. De golfpatronen van die fotonen kunnen regelmatig zijn, maar ook verstoord en onregelmatig. Door dat patroon te analyseren kun je meer te weten komen over het desbetreffende gebied. Biofotonen zijn van levende wezens afkomstig. Dit systeem bevat een techniek die ervoor zorgt dat biofotonen in hun zuiverste vorm worden geanalyseerd en overgebracht. In feite communiceert de therapeut rechtstreeks met het informatieveld dat de verbinding vormt tussen bewustzijn en materie.

Resonantiemodule

Twee ‘(ruis)bronnen’ nemen tegelijkertijd van elkaar onafhankelijke trillingspatronen op, die vervolgens door de software geanalyseerd worden. Daarbij wordt het trillingspatroon vergeleken met de trillingspatronen uit een enorme hoeveelheid databanken. Wanneer het trillingspatroon van het object overeenkomt met dat uit een databank is de kans groot dat die informatie in het object aanwezig is. Bij mensen wordt op die manier bijvoorbeeld duidelijk of iemand de informatie van een virus bij zich draagt of last heeft van specifieke fysieke of emotionele problemen. Wat zijn trillingspatronen?

Overige methodes

Radionicatechniek
Deze analyse is gericht op het hele lichaam. De methode werkt therapeutisch met de lichaamseigen trillingen van de patiënt. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat in wezen alles in zijn kleinste verschijningsvorm energie is. Elke stof, elk orgaan, maar ook emoties, hebben hun eigen trillingspatroon. Zo’n trillingspatroon kan worden geanalyseerd en opgeslagen, bijvoorbeeld op een harde schijf van een computer. Dit systeem werkt met ruisgeneratoren die dergelijke trillingspatronen kunnen inlezen.
Onderzoekers in Europa en Japan zagen de mogelijkheid om de verschillende frequentiepatronen (trillingen) van een normaal functionerend lichaam, alsmede dat van virussen, bacteriën en toxinen te analyseren.

Emoto
Onder meer uit onderzoek van Emoto is gebleken dat structuren en patronen in positieve en negatieve manier kunnen worden beïnvloed, bijvoorbeeld door gedachten en muziek.
Veel ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen.
Ziekelijke verschijnselen zonder dat tegelijkertijd in of om het lichaam ziekmakende of ziekelijke trillingen aanwezig zijn, bestaan niet. In het lichaam van elke patiënt zijn behalve gezonde (harmonische) ook zieke (disharmonische) elektromagnetische trillingen actief. Deze ziekelijke trillingen verstoren de natuurlijke levensprocessen doordat ze de chemische processen verkeerd aansturen. Deze disharmonische frequenties vanuit ieder gestoord lichaamsonderdeel, worden naar deze computer geleid en worden verwerkt tot therapiesignaal.

Meerdere oorzaken
Ziekten hebben zelden een enkele oorzaak, meestal gaat het om een complex aan in- en uitwendige oorzaken, erfelijke belastingen, vaccinatieletsel, verkeerde voeding, degeneratieziekten en negatieve stress. Dergelijke complexe stoornissen vragen om een holistische en oorzakelijke benadering met oog voor alle aspecten die uiteindelijk de gezondheid verstoren. Het is een gegeven feit dat veruit het grootste deel van alle ziekten functioneel-energetisch van aard is. Een geneeskunde die streeft naar een succesvolle behandeling van deze aandoeningen, dient te werken op het energetisch-informationeel niveau en dat vraagt ‘een energetische diagnose en behandelconcept’ dat de bestaande energetische basisbelasting van de patiënt aan het licht brengt en het behandelplan richting geeft.