Informatie voor zorgverzekeraars

Binnen mijn vakgroep Natuurgeneeskunde en Psychosociale therapie en Psychologische begeleiding mag ik als CAT-level 5 therapeut de volgende prestatiecodes gebruiken:

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513: lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Kinesiologie 24002: de kinesiologie baseert zich op het onderzoek naar de biomechanica, de anatomie en de fysiologie om de motoriek van het menselijk lichaam te evalueren; hoe het lichaam zich beweegt, functioneert en presteert, en om bij mensen bij wie beweging, functionering en prestatie haperen deze zo veel mogelijk te herstellen.

Orthomoleculaire geneeskunde 24000: orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.

Psychotherapie 24500: psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met psychische of psychosomatische problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of draaglijker te maken.

Overige Natuurgeneeskunde 24005: de behandelvorm en prestatiecode “Overige natuurgeneeskunde“ is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Als therapeut voldoe ik aan de PLATO-norm en de laatste CPION-eisen. Ik ben aangesloten bij:

RBCZ  (overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert);

CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten). Erkend als level 5 CAT-therapeut.

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Meer informatie over mijn klachtenregeling: www.gatgeschillen.nl

In de Zorggids ben ik te vinden onder de noemer alternatieve zorg: natuurgeneeswijze.

AGB zorgverlenerscode: 90-023804
AGB praktijkcode: 90-(0)02652
KvK-nr: 17250681